top of page

מלון בוטיק עם חיבור למורשת ישראל והסנהדרין

חיבור בין מבנה לשימור ואדריכלות מודרנית תוך שמירה על קו נקי. מעשה במבנה שקיים כבר מעל 100 שנים ועליו יוקם מלון עם 24 חדרים. התוכנית היא במסגרת המענקים של משרד התיירות לקידום תוספת חדרי מלון במקומות אסטרתגים.

bottom of page